Sekretarz generalny komunistycznej partii Chin Xi ukrywa prawdę o: gospodarka Chin

Pierwszy Sekretarz Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping

“Ofensywa Wolności” jest jedną z nielicznych redakcji, która uważa że Chińczycy nie mówią prawdy o stanie swojej gospodarki. Gospodarka Chin – prawda o jej stanie – pozostaje jedną z największych niewiadomych  świat, zdawałoby się, przepełnionego informacją na każdy temat.

Chińczycy nie mówią prawdy w ogóle na temat swojego kraju. Komunistyczne państwo, to znaczy kontrolowane całkowicie przez jedną partię -komunistyczną, posługuje się zręcznie swoją olbrzymią machiną propagandową, której część świat zachodni traktuje, zgodnie z zamysłem jej twórców, jak wolne media. Dotyczy to zwłaszcza wielu agencji światowych informacyjnych i redakcji wpływowych gazet i czasopism, które bezkrytycznie (wolimy sądzić, że nie pod żadną presją ani też cynicznie) cytują garściami w swoich depeszach “wiadomości” przekazane przez agencję Xinhua, China Daily czy strony internetowe innych chińskich mediów. W ten oto sposób zamiast informować, legalizują propagandę państwa Komunistycznych Chin.

Dzięki odwadze nieznanych osób wewnątrz machiny państwowej Chin istnieje niepowtarzalna możliwość wglądu za kulisy propagandy. Przedstawiamy dwa dokumenty wydane niespełna dwa miesiące temu przez organa państwa Chin. Oba dotyczą strategicznego tematu: gospodarka Chin. 

Warto zwrócić uwagę, że z tych dokumentów wyłaniają się zupełnie inne Chiny niż chcieliby rzekomi eksperci, którzy również przełknęli bezkrytycznie bakcyla totalitarnej propagandy. Na przykład w dokumentach partii Xi Jinping nie jest nazywany “prezydentem”, a zgodnie z nomenklaturą komunistyczną “Sekretarzem Generalnym”. To z pozoru drobny, ale w istocie  niezwykle ważny element. 

Chiny bowiem nigdy nie zrezygnowały z charakteru państwa komunistycznego, w którym przewodzi partia. W takim systemie nie może być mowy o wolnym rynku, ani gospodarce rynkowej. Tego typu mity szerzą wyłącznie ekonomiści, którzy nie wyzbyli się dialektyki lub politycy i ekonomiści zależni w ten czy inny sposób (zwłaszcza finansowy) od sieci powiązań z komunistami Chin. “Gospodarka Chin nie jest ma charakteru wolnorynkowego nawet w jednej setnej” – stwierdził jeden z najlepszych ekspertów inwestor Jim Chanos. 

Wolny rynek może istnieć tylko w warunkach swobód obywatelskich, w których jedną z ważniejszych jest prawo własności prywatnej a innym rozproszona własność prywatna kapitału produktywnego. W Chinach żadne z tych praw nie zostało przyznane obywatelom. To państwo, które jeszcze czeka na gruntowne przemiany demokratyczne i wolnościowe.  

Dwa dokumenty Agencji Informacyjnej Xinhua i Centralny Wydział Propagandy ukazują jak tamtejsze organa propagandy posługują się mediami żeby ukryć prawdę na strategiczny temat: gospodarka Chin.

Zamieszczamy oba dokumenty.

 

Poprawnie interpretować dane związane z gospodarka Chin

Pierwszy dokument to nakaz wydany przez Xinhua różnym departamentom agencji żeby przygotowały plan “promocji debaty na temat świetlanej przyszłości gospodarki Chin.” Drugi to pierwsza strona dokumentu nr 320 w 2015 r., w którym Centralny Wydział Propagandy żąda od państwowych środków masowego przekazu i mediów, afiliowanych przy państwie Chin, żeby “poprawnie interpretowały dane o gospodarce”.

 

Urząd Agencji Informacyjnej Xinhua, Redaktor Naczelny

Zarządzenie

Do wydziału Wiadomości Lokalnych (Centrum Zaopatrzenia Centralnego Rządu), Wiadomości z Zagranicy, Wiadomości Lokalnych dla mediów za granicą, Fotografii, Cytowanych Informacji i materiałów Audio-Wideo, CNC [Korporacja Chińskiej Sieci Informacji Xinhua], Xinhua Online, Centrum Nowych Mediów, wszystkich platform mediowych i Wydziału Opinii Odredakcyjnych:

Zgodnie z duchem wskazówek przekazanych przez władze wyższe i wymaganiami kierownictwa Agencji informujemy, że we wrześniu szczególnie skoncentrujemy się na wzmocnieniu propagandy gospodarczej i ukierunkowaniu opinii publicznej (wytyczne znajdują się w załącznikach). Będzie to następny krok w promocji debaty na temat świetlanej przyszłości gospodarki Chin i wyższości systemu chińskiego, jak również stabilizacji oczekiwań oraz wzbudzania zaufania. Prosimy żeby wasze wydziały rozpoczęły natychmiast planowanie takich przekazów; wybrały osoby odpowiedzialne, i potwierdziły tematy relacji, kto jest odpowiedzialny za ich realizację oraz datę ich publikacji.

Oto wskazówki do planu. Gdy osoby odpowiedzialne z właściwych wydziałów podejmą się wykonania planu należy go przesłać do biura redaktora naczelnego Centrum Twórczego Planowania poprzez oA do 9 września godz. 17.00 i przesłać podpis osoby odpowiedzialnej na numer 63071200.

Temat należy opisać w następujący sposób:

  1. Temat (Osoba odpowiedzialna: nazwa wydziału, imię i nazwisko osoby, data publikacji: miesiąc i dzień)

Kontakt: Wang Xiaoshun [Biuro:] 51366 [tel. kom:] 13661390548

Biuro Redaktora Naczelnego

7 września 2015 r.

Dokument:

Agencja

 

 

Komunistyczna Partia Chin, Centralny Wydział Propagandy

Zarządzenie 2015 #320 

Zarządzenie dotyczy nasilenia propagandy ekonomicznej i pouczania w najbliższym czasie

Do Dziennika Ludowego, Agencji Informacyjnej Xinhua, Dziennika Guangming, Dziennika Gospodarczego, China Daily, Narodowego Radia Chin, Centralnej Telewizji Chin, Chińskiego Radia Międzynarodowego, Chińskiego Serwisu Informacyjnego i podporządkowanych mediów: