Pan Dr Edward Kotowski jest najprawdopodobniej ostatnim żyjącym świadkiem historii poprawy stosunków PRL-Kościół. I z pewnością jest ostatnim żyjącym świadkiem najnowszej historii, którą kształtowali najwyżsi rangą politycy i dyplomaci Polski oraz prominentni hierarchowie Kościoła w Polsce i w Watykanie na przestrzeni lat 1970-90
 
Dr Edward Kotowski – historyk, lingwista. Był pracownikiem Służby Bezpieczeństwa, a następnie oficerem wywiadu PRL w Rzymie w latach 1980. Po powrocie do Warszawy był jednym z najważniejszych decydentów w Urzędzie ds Wyznań do 1989 r. Jego projekt poprawy stosunków państwa i Kościoła, był przypuszczalnie wykorzystany przez ostatniego lidera ZSRR Michaiła Gorbaczowa w projekcie trasformacji ustrojowej Perestroika.
Urodzony na Podlasiu w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec w czasie II wojny światowej został wywieziony do Kozielska. Jest historykiem sztuki. Był najpierw oficerem milicji, a następnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pracował w Ambasadzie PRL w Rzymie, jako dyplomata, oficer wywiadu, w latach 1979-1984.
W 1983 r. Dr Kotowski przyczynił się do zapobiegnięcia odwołania pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Papież bardzo wówczas chciał się spotkać z przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Jednak gen. Wojciech Jaruzelski nie wyrażał na to zgody. Papież był zdeterminowany nawet nie wsiąść do samolotu aż do chwili pozytywnego rozwiązania tej sprawy. Dr Kotowski tuż przed planowym odlotem papieża do Warszawy przekonał ówczesnego szefa dyplomacji Watykanu kard. Agostino Cassaroli za pośrednictwem arcybiskupa Achille Silvestrini. Arcybiskup powiedział, zgodnie z radą Dr. Kotowskiego, kardynałowi Casaroli, że “lepiej jechać do Polski, a ten problem rozstrzygnąć w Warszawie”. Wkrótce samolot papieski odleciał do Warszawy.
Dr Kotowski jako wysokiej rangi urzędnik Wydziału ds Wyznań przyczynił się do normalizacji stosunków państwo-Kościół. “Uznałem, że normalizacja w nowych warunkach, wymaga zmiany dotychczasowej polityki państwa, w dziedzinie budownictwa sakralnego i kościelne, obsadzania stanowisk kościelnych, uznanie prawa Kościoła do swobodnego prowadzenia działalności wydawniczej.” – wspomina. W Rzymie wypracował sposób kontroli dziennika watykańskiego “L’Osservatore Romano”, w którym ukazywały się wszystkie przemówienia i homilie Jana Pawła II, tak by skrócić drogę pomiędzy Urzędem Cenzury w Warszawie, a wydawnictwem we Włoszech. Dzięki temu czytelnicy pisma w Polsce mogli je nabywać bez przeszkód.
Dr Kotowski opracował w 1988 r. dokument, który pomógł w poprawie stosunków Kościół-państwo. Wskazał iż Watykan poświęca coraz więcej uwagi państwom Trzeciego Świata. To znaczy, że przesuwa się w kierunku lewicowym. I będzie korzystał zapewne z polskich doświadczeń. Opracowanie Dr Kotowskiego trafiło do poskich dyplomatów, a także do Komitetu Centralnego Partii. Autor przedstawił je także w Moskwie. Spotkałem się tam z dobrym przyjęciem i być może miało to jakiś wpływ na ewolucję tamtejszych poglądów w odniesieniu do Watykanu i Kościoła w Polsce – wspomina.
Już niebawem więcej informacji o życiu i dziele Dr. Edwarda Kotowskiego. Drogi Czytelniku odwiedzaj “Ofensywę Wolności”. Odwiedź też stronę poświeconą życiu i dziełu Dr Edwarda Kotowskiego  Dziękujemy.
Myśli Jana Pawła II na temat istoty człowieczeństwa wybrane przez Dr Edwarda Kotowskiego
Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać. (Adhortacja apostolska Redemptionis donum)
“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” (Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981)
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.(Homilia w czasie mszy św. Królestwo Boże i rodzina chrześcijańska, Kolonia, 15 listopada 1980)
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Gdzie jesteś źródło? Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. (Typtyk Rzymski)
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. (List Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy I pielgrzymki do ojczyzny.)