Ofensywa wolności jest społeczno-politycznym e-journalem. Naszym celem jest popularyzacja znanej przez wiele wieków lecz zapomnianej maksymy AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam). Łączy ona w sobie dwie najważniejsze prawdy, cel dla którego człowiek znalazl sie tu na Ziemi: dziękować Bogu i oddać Mu chwałę.

Napisaliśmy to w naszym logo. Bo Bóg jest źródłem wolności i praw czlowieka, które są niezbywalne to znaczy nie nadane człowiekowi przez nikogo na Ziemi. I te prawa przez nikogo nie mogą zostać mu odebrane.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze tradycje Renesansu wzięły swój początek od tego judeo-chrześcijańskiego światopoglądu. Dlaczego Judeo? Bo kultura hebrajska wraz ze wszystkimi starotestamentowymi zakorzenia chrześcijaństwo. Dwa Przykazania Miłości, najważniejsze nakazy Nowego Testamentu zostały po raz pierwszy dane Izraelczykom za pośrednictwem Pięciu Ksiąg Mojżesza.
Chcemy poprzez zatrzymanie się nad poszczególnymi problemami odwoływać się do tych wartości, które stały u początku pierwszego Exodusu.