Bezrobocie zwiększyło się w ubiegłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka wytworzyła 126 tys. miejsc pracy czyli najmniejszą ilość od grudnia 2013 r. Ekonomiści spodziewali się, że nastąpi przyrost o conajmniej 250 tys. Okazało się, również że dane dotyczące bezrobocia w styczniu i lutym zostały zaokrąglone w górę.

W ostatnim kwartale gospodarka tworzyła przeciętnie 197 tys. miejsc pracy czyli znacznie mniej w porównaniu z kwartałem poprzedzającym, ostatnimi trzema miesiącami 2014 r. kiedy średnia wynosiła 324 tys.

Stopa bezrobocia utrzymuje się niezmiennie na poziomie 5,5 a płace wzrosły o 0,3 proc. Stopa udziału siły roboczej spadła nieznacznie do 62,7 proc.

W tym roku w górnictwie zlikwidowane zostały 30 tys. miejsc pracy.

Ostra zima, która nawiedziła większą część kraju, ani spadek cen rupy nie pomógł gospodarce.

W rezultacie Rezerwa Federalna najprawdopodobnie nie podwyższy w najbliższym czasie stóp procentowych.