statistics-227173_640Staunton, 24 lipiec

O d 1991 r. niemal milion etnicznych Kazach powróciło do Kazachstanu. Stanowią już 10 procent całej populacji tego kraju. I coraz bardziej dominują nad największą tamtejszą grupą etniczną – etnicznych Rosjan – twierdzi współautorka Kułagazita Bałtabajewa najnowszego opracowania “Diaspora kazachska i repatriacja 1991-2012”. Bałtabajewa przedstawiła wiele danych statystycznych, zawartych w książce a także najnowszych z okresu ostatnich trzech lat. Według niej 952882 etnicznych Kazachów wróciło do swojej ojczyzny i przyjęło obywatelstw od 1991 do 1 stycznia 2015 r. Większość z nich wróciła z Uzbekistanu (61,5 proc.). Reszta opuściła Chiny (14,3 proc.), Mongolię (9.3 proc.), Turkmenistan (4,6 proc.) i Rosję (3,5 proc.).

Większość z nich wróciła w latach 1990. Ich napływ uległ spowolnieniu w ostatnich latach – przyznaje socjolog z Kazachstanu. I tak w 2010 przyjechało 36., 2012 – 39, w 2013 – 33952 a w 2014 r. mniej niż 9 tys. kazachskich repatriantów. Jednak jak podkreśla wciąż istnieje ogromny potencjał napływu Kazachów: “Niemal 4,5 mln etnicznych Kazachów mieszka w 43 państwach świata”.