russia_map_smStaunton, 5 sierpnia

 

P rawie 60 lat temu wspaniały rosyjski uczony Iwan A. Kurganow opublikował na emigracji swoje dzieło “Narody Związku Sowieckiego i kwestia rosyjska”. Stwierdził w nim, że los Związku zależy bardziej od tego jak się zachowają nie-Rosjanie niż od reakcji etnicznych Rosjan.

Ta teza stanowi klucz do zrozumienia sposobu w jaki rozpadł się Związek Sowiecki oraz działania sił, które rozerwą imperium, które go zastąpiło czyli Federację Rosyjską. Oznaki działania tych właśnie sił można dostrzec w treści listu, który trafił do deputowanego Dumy w Woroneżu. W liście zawarta jest prośba żeby uznać Rosjan za “naród nadający tożsamość polityczną” tej obłasti.

Jeśli ta prośba zostanie spełniona to może stać się precedensem dla innych regionów kraju zdominowanych przez etnicznych Rosjan. Wówczas także zachęcić nie-rosyjskie republiki, które nie określiły dotąd przynależności etnicznej “narodu nadającego tożsamość polityczną” do podjęcia takich działań. A także doprowadzić do wpisu do konstytucji roli etnicznych Rosjan jako “narodu nadającego tożsamość polityczną” całemu państwu.

 

W Rosji może dojść do konfliktów na tle narodowościowym. I wówczas stabilizację w kraju można będzie utrzymać tylko za pomocą polityki ostrych represji.

 

Taka etnicyzacja politycznego kształtu państwa w granicach Rosyjskiej Federacji, trend, który został uruchomiony przez nieostrożne wypowiedzi Władimira Putina i innych polityków może doprowadzić do wytworzenia się tych samych sił, które podważyły i ostatecznie zniszczyły integralność Związku Sowieckiego.

W najlepszym wypadku dojdzie do napięć w relacjach między nacjami a także większość i mniejszościami w niektórych podmiotach federalnych i całym kraju. Powstanie sytuacja, w której stabilizację można będzie utrzymać tylko za pomocą polityki ostrych represji.

Przypadek Woroneża jest sam w sobie niezwykły. List otwarty do deputowanego do Dumy Arkadi Ponomariewa od regionalnych biur Narodowej Partii Demokratycznej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Analityków i Związku Dziennikarzy Rosji opublikowała gazeta obłasti.

Autorzy rozpoczynają swój list twierdząc, że w ich regionie doszło ostatnio do “okropnych wydarzeń” takich jak wzrost przestępczości na tle etnicznym w stosunku do Rosjan i wykorzystanie podziałów etnicznych przez władze w celu kontroli sytuacji w regionie. Trzy grupy podpisane pod listem twierdzą, że to musi się skończyć.

“Naszym zdaniem należy podjąć natychmiastowe decyzje dotyczącego kwestii rosyjskiej w regionie Woroneżskiej obłasti. Rośnie skala bezprawia dokonywanego przez inne nacje bo naród rosyjski nie ma statusu prawnego podmiotu na tym terytorium” – napisali autorzy listu.

Według autorów “podobnie zdefiniowana etnicznie rosyjska państwowość znajduje się w Chinach – to narodowa prowincja, która nosi nazwę Enhue-rosyjska”.

W liście autorzy wyrażają ubolewanie z faktu iż każdy “kto mówi w kraju o prawach Rosjan jest podejrzewany o ekstremizm. Żądanie żeby Rosja miała rosyjski charakter w konstytucji spowodowało oskarżenia o działania wywrotowe pomimo tego, że większość republik w Rosji…. włącznie z ich prawem podstawowym odnosi się do tytularnego narodu – i obrony jego praw.”

Autorzy kończą swój list podkreślając iż “proszą jedynie” żeby deputowany do Dumy zainicjował proces wniesienia poprawki do karty obłasti Woroneża, która definiowałaby “status prawny narodu rosyjskiego jako tego, który jest podstawą tożsamości regionu. Podobnie jak to się stało już w Komi, Tatarstanie i Karelii w przypadku narodów Komi, Tatarów i Karelii.”