Taka transformacja wpłynęłaby na zwiększenie efektywności rynków. Bo funkcjonowanie rynku wiąże się także z ryzykownymi następstwami, podobnie jak z pobudzaniem innowacji i energii oraz kalibrowaniem działalności gospodarczej.

Nie można jednak twierdzić, że uwarunkowania narosłe przed ogłoszeniem Magna Carta w XIII wieku były w większości wynikiem niskiego finansowego i gospodarczego poziomu powstałego wskutek poprzedzających 800 lat społecznej, politycznej i gospodarczej ruiny, gdy struktury społeczne były słabe, intelektualny rozwój ograniczony, a wojna toczyła się niemal w każdym zakątku ówczesnego świata.

Należy rozpocząć od poważnego zredefiniowania istniejącego kontraktu społecznego kontraktu i przyjąć nową Magna Carta, zanim gospodarka pogrąży się w porównywalnym kryzysie. Niedorzecznością jest podtrzymywanie “status quo” i oczekiwanie na to, że problem rozwiąże się sam albo iż kontrakt społeczny się sam zredefiniuje. Ze względu na przyspieszony rozwój społeczno-gospodarczy nie wolno pozwolić, by ewoluujący kryzys wymusił nową rzeczywistość.

Jakkolwiek byśmy nie rozważali takiego wyboru to nigdy nie okaże się łatwy. Złożoność zastosowania tych rozwiązań przyprawia o zawrót głowy, a przejście przez cały proces będzie bardzo bolesne i prawdopodobnie spowoduje znaczące polityczne i społeczne przesilenia.

Ale patrząc bardziej optymistycznie, znalezienie się na tym rozdrożu i wybór tej ścieżki przypomina wychodzenia Europy z dołów finansowych i niefinansowych przed nastaniem epoki renesansu – może zatem zapoczątkować nowy renesans XXI wieku.

 

 

Copyright by CCD i Ofensywa Wolności. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie fragmentu lub części tekstu w jakimkolwiek formacie elektronicznym bądź drukowanym bez pisemnej zgody Ofensywy Wolności zabronione.  

 

 


[1] Obligacje Brady’ego – zdenominowane w dolarach obligacje emitowane przez rozwijające się rynki i zabezpieczone obligacjami Departamentu Skarbu jako ubezpieczenie wypłaty podstawy zadłużenia (kapitału w odróżnieniu od odsetek). (więcej prezentacja w j. angielskim)