Gdyby wybory odbywały się dziś, urzędujący prezydent nie musiałby się obawiać o poparcie, przynajmniej wśród amerykańskich katolików. Według badań agencji sondażowej Magellan Strategies Barack Obama uzyskałby 49, a Mitt Romney 41 procent głosów. 10 procent wciąż nie wie na kogo zagłosuje w listopadzie.

Blisko połowa badanych katolików, 48 procent, popiera demokratów, 33 procent – republikanów, a 19 procent stanowili wyborcy niezależni. Wśród nich odpowiednio 18, 2, 2 i 2 procent stanowią Latynoamerykanie, Afroamerykanie, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego i inni. A 65 procent określiła się “białymi”.

Połowa obu badanych grup w czasie badania zadeklarowała , że regularnie, to znaczy częściej niż raz w tygodniu, uczestniczy we Mszy Świętej. Na Romneya zagłosowałoby 47, a Obamę 45 procent chodzących regularnie do kościoła.

Prawa człowieka pochodzą od natury i Boga, zdaniem  78 procent respondentów , a 19 procent nie zgadza się z tą opinią. Z twierdzeniem, iż zadłużenie państwa szkodzi przede wszystkim biednym nie zgadza się 24 procent badanych, a wśród nich, co 4 regularnie uczęszcza na Mszę Świętą.

Większość, 66 procent, badanych uważa, że rząd nie może zmuszać do zakupu towarów i usług, które są sprzeczne z ich etosem. Co 4 katolik nie zgadza się z tą opinią. W tym pytaniu respondenci wyrazili opinię na temat kontrowersyjnego wymogu, w ramach nowej ustawy Healthcare, zapewnienia m.in. usług aborcyjnych przez ośrodki zdrowia zarządzane przez władze Kościoła katolickiego (ośrodki te otrzymują subwencje z budżetu państwa). (Kościół nie musi rezygnować z prowadzenia tych ośrodków, ani zapewniać aborcji, jeśli zrezygnuje z dopłat państwowych – ta informacja nie często pojawia się w debacie publicznej – red.)

Pozytywną opinię o kandydacie na wiceprezydenta Paulu Ryanie, katoliku, wyraziło 40 , a 32 procent badanych było przeciwnego zdania. Wśród nich 30 procent, która twierdzi, że uczęszcza “regularnie” do kościoła. Wśród niemal połowy tych, którzy “regularnie” chodzą na Mszę Świętą, Paul Ryan cieszy się opinią pozytywną.

Badanie telefoniczne zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie  2,629 respondentów od 19 do 21 sierpnia 2012 roku.

 Wśród badanych ponad połowę, 54 procent, stanowiły kobiety, a 17 procent ukończyło wyższą szkołę. Największą grupę, 65 procent, wśród respondentów stanowiły osoby w wieku 18-54.

 

Tomasz Pompowski – współzałożyciel i redaktor naczelny “Ofensywy Wolności”