Naturalny pieniądz zatem może się sam finansować i likwidować. Pozwoliłby on rządom dać pieniądz przedsiębiorstwom, które nie mogą otrzymać kredytów z banku. Ten dar może być związany ze stałym zatrudnieniem pracowników, wynagrodzeniem lub ubezpieczeniem zdrowotnym, a także zmniejszeniem bezrobocia i wypłatami z tytułu opieki społecznej.

Naturalny pieniądz pozwoliłby rządom stymulować ich gospodarkę bez konieczności wydawania pieniędzy podatników, zwiększania deficytów czy obniżania wartości systemu walutowego. Zamiast tego rządy położyłyby fundament pod „transformację” zarówno realnej gospodarki, jak i systemu finansowego.