Patterson kierował szkołą Abrahama Lincolna przy Partii Komunistycznej w Chicago. Wcześniej nosiła nazwę Szkoła Robotników w Chicago. Partia Komunistyczna USA dysponowała szkołami, w których kształciła kadry i przyciągała do siebie kandydatów spośród młodych. Paterson zajmował się szkoleniem członków partii, a Davis do niej werbował.

Na początku lat 20. Moskwa założyła Międzynarodową Szkołę Leninowską, by kształcić kadry i nadawać ton szkołom Partii Komunistycznych na całym świecie. Została zlikwidowana w 1937 roku, ale podczas II wojny światowej ponownie otwarta pod szyldem Międzynarodowej Szkoły Leninizmu, jak również Wyższej Szkoły Partyjnej. Funkcjonowała pod przykryciem Instytutu Nauk Społecznych Związku Sowieckiego. W 1983 roku po inwazji Grenady znaleźliśmy listę zawierającą część kursów tej szkoły, do której uczęszczali także studenci z Grenady. Były wśród nich „Psychologia społeczna i propaganda” (Grenada Documents). W 1985 roku zdobyliśmy kilka podręczników używanych do nauki w tej moskiewskiej szkole. Były wydane przez Progress Publishers w Moskwie, ale ich rozpowszechnianie było zastrzeżone (zob. fotografię obok) Podręcznik do kursu „Psychologia społeczna i propaganda” był wykonany na ksero i oprawiony. Był wydany dla Instytutu Nauk Społecznych. Fakt, iż był zastrzeżony, mówił sam za siebie .

 Davis wyjeżdża na Hawaje

W 1948 roku Davis wraz z żoną wyjechał na Hawaje. Według autobiografii Davisa, został polecony przez Paula Robesona i Harry’ego Bridgesa z International Longshoreman and Warehouseman’s Union (ILWU). Według Davisa Bridges polecił mu skontaktować się z Koji Ariyoshi, który był wydawcą Honolulu Record (Livin’ the Blues, Frank Marshall Davis, str. 311). Davis przemilczał fakt, że zarówno Bridges, jak i Robeson byli wysokimi rangą tajnymi członkami Partii Komunistycznej. Ariyoshi był jednym z przywódców Partii Komunistycznej na Hawajach. Jego gazeta była subsydiowana przez ILWU Brigdesa. W 1949 roku ILWU zostało usunięte z CIO, ponieważ było zdominowane przez komunistów. Teczka FBI ujawnia, że Davis nie udał się wprost do Ariyoshi, ale spotkał się uprzednio z regionalnym dyrektorem ILWU Jackiem Hallem, który także był funkcjonariuszem Partii Komunistycznej na Hawajach.

Tajny informator FBI przekazał 18 lipca 1948 roku, że Konwencja Partii Komunistycznej stanu Kalifornii dostała raport od Dwighta Jamesa Freemana, który został wysłany wyspę, by stanąć na czele Komunistycznej Partii na Hawajach. Freeman napisał w raporcie, że Partia Komunistyczna na Hawajach planowała wydawanie nowego tygodnika. Pierwszy numer „Honolulu Record” ukazał się 8 sierpnia 1948 roku. Redaktorem naczelnym był Koji Ariyoshi. Wkrótce po przyjeździe Davis został publicystą tej gazety.

,

W 1950 roku Partia Komunistyczna na Hawajach, podobnie jak inne jej oddziały w USA, zeszła do podziemia. Raport FBI na ten temat z 10 listopada 1953 roku był mocno ocenzurowany. Jednak nasza wiedza na temat działalności Partii Komunistycznej na Hawajach w tym okresie wystarczyła do zapełnienia luk. Źródłem informacji był Robert M. Kempa, który zapisał się do Komunistycznej Partii USA w San Francisco w 1946 roku i rok później został przeniesiony do Partii Komunistycznej na Hawajach. Kempa zeznał:

 W 1950 roku po przeprowadzeniu serii wywiadów kontrolnych przez Partię Komunistyczną znany mi jako Organizator Partii Komunistycznej Dwight James Freeman, powiedział mi że po reorganizacji partia zeszła do podziemia. Freeman wyjaśnił, że Partia została podzielona na „Grupy trzech” i, iż ja zostałem przewodniczącym grupy numer 6 oraz zostałem osobą kontaktową tej grupy jak też i czterech innych. Freeman poinformował mnie, że przewodniczącym grupy numer 10 był Frank Marshall Davis i miałem się z nim kontaktować w jego biurze w budynku Drown Transfer Company w Damon Tract niedaleko lotniska.

W okresie późnej jesieni 1950 roku, nawiązałem pierwszy kontakt z Frankiem Marshallem Davisem w związku ze sprawami związanymi z Partią Komunistyczną… i przekazaniem informacji, którą otrzymałem od kogoś usytuowanego wyżej ode mnie w hierarchii partyjnej albo Jamesa Freemana lub [zaczernione].

W okresie 1950, 1951 i części 1952 roku nadal kontaktowałem się z Frankiem Marshallem Davisem, a także przekazywałem informacje od niego osobie kontaktowej. Frank Marshall Davis powiedział mi, że jego żona należała do grupy numer 10. Nigdy nie poznałem nazwiska trzeciej osoby, ani nie wiedziałem też czy do tej grupy należy trzy osoby. W okresie 1951 [treści zaczernione] przejął kontakt z grupą Davisa. ale w 1952 roku odnowiłem kontakty z nim, które trwały aż do momentu. gdy zerwałem kontakty z partią w czerwcu tego roku.

Kempa wystąpił z Partii Komunistycznej w 1952 roku, co spowodowało, że FBI nie miało informatora, albo jeśli był to materiał uzyskany po 1952 roku nie został jeszcze ujawniony. W czasie przesłuchania w FBI, 5 września 1963 roku Davis jednak podał ciekawą informację. Choć nie przyznał się czy był czy nie był członkiem Partii Komunistycznej, Davisowi wymknęło się stwierdzenie, że Partia Komunistyczna na Hawajach przestała istnieć w 1955 roku lub na początku 1956 roku. Było to logiczne z tym, co działo się w USA, w których z podziemną partią zerwało wielu członków. Partię Komunistyczną nie tylko zaskoczyło tajne przemówienie Chruszczowa potępiającego Stalina w 1956 roku, ale spowodowało odejście połowy członków, w większości intelektualistów.