Przed ogłoszeniem raportu przez House Oversight Committee na temat wpływu ObamaCare na sytuację lekarzy i pacjentów środowisko medyczne nie szczędzi krytyki. W badaniu przeprowadzonym przez Doctor Patient Medical Association 90 procent lekarzy uważa, że nowa ustawa jest zła, a 83 procent pytanych lekarzy odpowiedziało, że chce odejść z zawodu. (Daily Caller):

 

  •    90 % uważa, że system opieki medycznej jest w ZŁEJ SYTUACJI
  •    83 % rozważa REZYGNACJĘ
  •    61% twierdzi, że system jest niezgodnych z ich zasadami etycznymi
  •    65 % uważa, że INTERWENCJE RZĄDU są przyczyną obecnych trudności systemu
  •    72% twierdzi, że PRZYMUSOWE INDYWIDUALNE ubezpieczenie nie ułatwi dostępu do usług medycznych
  •    49% nie będzie przyjmować pacjentów korzystających z MEDICARE
  •     1 na 3 lekarzy BOI SIĘ wypowiadać głośno opinie krytyczne
  •     2 na 3 lekarzy ma trudności finansowe
  •     70% twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem jest OGRANICZENIE BIUROKRACJI I PRAW RZĄDU

 

We wcześniejszych badaniach także widoczne było rozczarowanie lekarzy działaniami rządu w ramach ObamaCare, ale w mniejszym stopniu niż w badaniu DPMA. Mógł to spowodować fakt, że na pytania odpowiedzieli tylko ci respondenci, którzy chcieli – czyli 4,3 procent, spośród tych, którzy otrzymali pytania.

Nie jest zaskoczeniem, że ObamaCare jest niepopularna wśród lekarzy. Nawet liderzy przemysłu medycznego, którzy otwarcie popierają system opieki lekarskiej ostrzegają przed jej wprowadzaniem. Menadżerowie przemysłu medycznego znowu ostrzegli, podobnie jak wielu konserwatystów, że nowe prawo spowoduje, że zacznie brakować lekarzy.

“Ze względu na wysoki stopień skomplikowania ustawy wiele kwestii pozostaje niejasnych” – powiedział prezes CareFirst BlueCross BlueShield Chester „Chad” Burrel. „Mogą być niespodzianki i niezamierzone skutki z powodu kompleksowości tego prawa. Nie ma jeszcze wszystkich zarządzeń i trudno powiedzieć jak się sprawdzą po ostatecznej analizie”.

 Do Burrela z krytyką dołączyli w poniedziałek prezydenci Johns Hopkins Hospital Ronald R. Peterson i University of Maryland Medical System Robert A. Chrencik podczas dyskusji na temat reformy z członkami Greater Baltimore Committee…

 Ale dyrektorzy wykonawczy, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie zmian prawnych w ich instytucjach wyrazili obawy związane z kosztami, a także dostępnością lekarzy potrzebnych do leczenia milionów pacjentów. Nie wiadomo jaki zakres będzie miał standardowy plan ubezpieczeniowy po wprowadzeniu w życiu nowej reformy.

Z jednej strony cieszymy się, że rząd federalny chce umożliwić władzom stanowym rozszerzenie programu opieki zdrowotnej – powiedział Peterson. Ale obciążony budżet znajdzie się pod nową presją…

Dodając do tego niepokojące informacje o tym jak coraz mniej lekarzy przyjmuje w ramach Medicaid w Teksasie w porównaniu z 2010 r. widać wyraźnie, że nowe prawo zwiększy presje na środowisko medyczne. ObamaCare spowoduje potop nowych pacjentów ubezpieczonych w ramach Medicare i pacjentów z nowym ubezpieczeniem na znajdujący się pod wodą przeciążony system opieki medycznej.

 

 Alana Goodman – dziennikarz. Jest zastępcą redaktora naczelnego “Commentary” online. Publikuje w “Examiner”, “Weekly Standard” i “Jewish Post”.