Category: Demokracja Gospodarcza

Specjalne reformy monetarne w świetle kryzysu zadłużenia Grecji

Prawdziwym rozwiązaniem problemu byłby sposób na to żeby każde dziecko, kobieta i mężczyzna w Grecji stali się producentami netto miast konsumentami towarów i usług (a to znaczy, że produkowaliby więcej niż konsumowali aby mogli zacząć spłacać długi, a nie żeby konsumowali więcej niż produkowali bo to tylko wpływa na wzrost zadłużenia).

Read More

Jak poszerzyć dostęp do kapitału by zażegnać kryzys?

Jedyna drogą wyjścia z obecnego kryzysu jest przemyślenie i opracowanie rozwiązań, które obficie korzystałyby z myśli Louisa Kelso: prawdziwej Reaganomiki. Dziś przedstawiamy więcej szczegółów dotyczących nowego rozwiązania, które zapewniłoby tak potrzebne środki nie tylko do życia wielu Polakom. Ale na rzecz służby zdrowia i ubezpieczenia społecznego.

Read More

Bez poszerzenia dostępu do własności nie da się pokonać kryzysu

Kryzys finansowy i gospodarczy, który trwa od 2008 roku można pokonać umożliwiając nabywanie kapitału wszystkim uczestnikom wolnego rynku. To rewolucyjna koncepcja, która odrzuca sposób redystrybucji oparty na naruszaniu czyichkolwiek praw własności. Wiedzę na ten temat otrzymali liderzy „Solidarności” pod koniec lat 80.

Read More