Reformator Islamski Dr Zuhdi Jasser

Reformator Islamski Dr Zuhdi Jasser/Archives

Drogi Papieżu Franciszku,

Na początku chcę przyłączyć się do milionów Amerykanów i przywitać cię w Stanach Zjednoczonych – niezwykłym państwie założonym na fundamencie świętej wolności sumienia. Wśród tego narodu, jako katolik możesz być przywitany przeze mnie muzułmanina. Piszę te słowa z głębokim szacunkiem wobec twojego urzędu religijnego, przywódcy niemal 1,2 mln katolików na całym świecie w tygodniu kiedy równocześnie społeczność żydowska obchodzi swoje największe święta i my muzułmanie świętujemy Ed. Jako muzułmanin, członek społeczności która liczy również około 1 mld wyznawców, widzę w tobie przykład tego kto ma możliwość zainspirować różne religie na całej kuli ziemskiej do wprowadzenia zmian.

Wyrażam również głębokie uznanie wobec twojego zaangażowania by stworzyć nowy wzór przywództwa religijnego: czasami twoje zdanie różni się od opinii przywódców w Watykanie w sprawach dla ciebie ważnych. Będąc dysydentem spragnionym zmian w społeczności mojej wiary okazuję głęboki szacunek wobec twojej troski o los ludzkości. Podzielam także tę troskę w czasie gdy milenijne wstrząsy tektoniczne tworzą próżnie. Natura nie lubi próżni. Porządek światowy kruszy się codziennie i zastępują go siły zła bo brak jest autentycznego przywództwa politycznych i religijnych liderów wolnego świata.

Tym właśnie powodowany piszę nie tylko wypowiadając z pokorą słowa powitania w gronie narodu, który obdarzył mnie i moją rodzinę wolnością od prześladowania syryjskiego baathyzmu, ale również żeby zwrócić się z prósbą do ciebie o okazanie odwagi moralnej odnośnie kwestii islamizmu (politycznego Islamu) – przyczyny sprawczej radykalnego islamu.

Islamizm, który stanowi teo-polityczną ideologię inspiruje wszystkie państwa islamskie (bez względu na to czy są rzeczywistą czy quasi-teokracją) starając się podporządkować lub zabić wszystkich przeciwników jest dzisiaj niewątpliwie największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa. Jest to rak, który tkwi głęboko w Domu Islamu gdzie trwa na niebiosach walka sił sunni i szyickiego islamu ze świeckim faszyzmem. Wszystkie te siły razem ponoszą odpowiedzialność za prześladowania, tortury i morderstwa niezliczonych ofiar wśród muzułman i nie-muzułman. Możemy nadal zamykać oczy na Zachodzie i przyglądać się przerzutom tego raka na całej planecie w postaci nienawiści, terroryzmu czy uchodźców. Albo możemy otworzyć oczy i zaatakować korzeń: jest nim konieczność właśnie teraz w naszych dziejach zmierzenia się Muzułman i Islamu z modernizmem.

Niezaprzeczalne jest istnienie historycznych więzów twojej i mojej wiary. I to właśnie dzięki tym więzom i twojej wpływowej pozycji istnieje możliwość przekazania światu muzułmańskiemu istoty znaczenia obrony wolności jednostki oraz wartości ochrony powszechnych praw człowieka – i najważniejszych wśród nich zasady wolności sumienia, która może być chroniona tylko wtedy, gdy religia oddzielona jest od kościoła. Ta prawda nie została nigdy przyjęta na Bliskim Wschodzie.

 

“Możemy nadal zamykać oczy na Zachodzie i przyglądać się przerzutom tego raka na całej planecie w postaci nienawiści, terroryzmu czy uchodźców. Albo możemy otworzyć oczy i zaatakować korzeń: jest nim konieczność właśnie teraz w naszych dziejach zmierzenia się Muzułman i Islamu z modernizmem. “

 

My dysydenci niezwykle potrzebujemy wsparcia z zewnątrz naszej społeczności choć islamizm stanowi problem Domu Islamu i z pewnością wymaga rozwiązania ze strony muzułman. Zwracam się do ciebie z prośba żebyś zajął twardsze stanowisko i bardziej otwarcie przeciwstawił się islamizmowi oraz opowiedział się za oddzieleniem religii od państwa. Pod twoim wpływem świat może odpowiedzieć w bardziej zdecydowany sposób na zagrożeniem islamizmu. I szybciej połączyć się z nie-islamistami muzułmanami, żeby to zagrożenie pokonać.

Masz możliwość przebudzić świat żeby zaczął dostrzegać rzeczywistość. Ale wymaga to również zaangażowania na rzecz upowszechnienia oddzielenia wiary od polityki. Polityczny lobbing w takich sprawach jak zmiany klimatyczne może dla niektórych być przekonywujący, ale według mnie twój głos jako człowieka religii jest bardziej potrzebny by ukazać wartość i potrzebę autonomii ciała kobiety, praw dzieci do wolności od wykorzystania seksualnego, małżeństw przymusowych i innych form zła. Twój głos potrzebny jest w sprawie losu prześladowanych chrześcijan, Żydów, reformowanych Muzułman, ateistów i dysydentów na Bliskim Wschodzie. Podsumowując twoje zaangażowanie na rzecz rozdzielenia kościoła i państwa musi być bardzo wyraźnie widoczne. Wtedy stanie się zachętą do śmiałej działalności wolnomyślicieli na całym świecie, którzy wspierają kwestię odzielenia meczetu od państwa.

Twoje dziedzictwo zostało już określone twoją odważną, wolną myślą człowieka wiary. Czy zechciałbyś teraz przyłączyć się do walki zreformowanych muzułman z islamizmem? Czy pomożesz nam spopularyzować naszą misję, która przyczyni się do zapewnienia światu pokoju i do podkreślenia twojego dziedzictwa jako jednego z największych przywódców duchowych naszych czasów?

Przed tobą jawi się wybór żeby stać się głosem naszych braci i sióstr w człowieczeństwie, tych dysydentów muzułmańskich przebywających w więzieniach i na zewnątrz w krajach muzułmańskich, których los przypomina sytuację wszystkich mniejszości prześladowanych w ich państwach. Możesz też milczeć patrząc na to jak islamiści opłacani przez miliarderów radykalizują naszą młodzież eksportując śmiertelnie niebezpieczną interpretację Islamu, która jest wyrazem sprzeciwu wobec wszystkich naszych wartości.