Równe szanse ekonomiczne wszystkich, także w czasie kryzysu

Naturalny pieniądz pozwoliłby rządom stymulować ich gospodarkę bez konieczności wydawania pieniędzy podatników, zwiększania deficytów czy obniżania wartości systemu walutowego.

Read More