Author: Redakcja OW

Reagan: Rosja zwykle łamie umowy

Kiedy jednostronnie ograniczaliśmy się, oni szli do przodu i dzisiają posiadają nuklearne i konwencjonalne siły w ilości daleko wykraczającej ich potrzeby obronne – mówił Reagan w ONZ w czerwcu 1982 roku.

Read More

Oddać chwałę Bogu

Ofensywa wolności jest społeczno-politycznym e-journalem. Naszym celem jest popularyzacja znanej przez wiele wieków lecz zapomnianej maksymy AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam). Lączy ona w sobie dwie najważniejsze prawdy, cel dla których człowiek znalazl sie tu na Ziemi: by dziękować Bogu i oddać Mu chwałę. Napisaliśmy to w naszym logo. Bo Bóg jest źródłem wolności i praw czlowieka, które są niezbywalne to znaczy nie nadane człowiekowi przez nikogo na Ziemi. I te prawa przez nikogo nie mogą zostać mu odebrane. Jesteśmy przekonani, że najlepsze tradycje Renesansu wzięły swój poczatek od tego judeo-chrześcijańskiego światopoglądu. Dlaczego Judeo? Bo kultura hebrajska wraz ze wszystkimi starotestamentowymi zakorzenia chrześcijaństwo. Dwa Przykazania Miłosci, najważniejsze nakazy Nowego Testamentu zostały po raz pierwszy dane Izraelczykom za pośrednictwem Pięciu Ksiąg Mojżesza. Chcemy poprzez zatrzymanie się nad poszczególnymi problemami odwoływać się do tych wartości, które stały u początku pierwszego...

Read More

Problemy strategiczne

Pierwszym celem jest oddać chwałę Bogu. Drugim, co nie znaczy mniej ważnym celem, jest dyskusja nad problemami strategicznymi. Strategicznymi to znaczy wpływającymi na kształt naszej kultury i cywilzacji. Interesują nas problemy z różnych sfer życia: polityki, nauki, kultury, spolecznej… Ważna jest ich poprawne odnalezienie i zdefiniowanie. Wiem, że należą do nich między innymi z dziedziny: polityki: narastanie wielobiegunowości wzrost aktywności ruchów terrorystycznych i ekstremizmów zmiany w sposobie rządzenia narastanie stopnia regulacji rynku ekonomii wyłanianie się nowych rynków azjatyckich i przejmowanie wiodącej roli niektórych tamtejszych gospodarek zmiany w postrzeganiu dolara narastanie zagrożenia inflacyjnego źle zdiagnozowany kryzys gospodarczy historii narracja historyczna jako narzędzie polityki zagranicznej bagaż komunistyczny technologii najnowsze odkrycia z dziedziny medycyny i farmakologii nanotechnologie Demografii starzenie się społeczeństw Zachodu zmiany w rozwoju urbanistyki środowiska zjawisko zmiany klimatu zmiany geofizyczne gospodarka wodą Dyskutujemy o nich przez pryzmat chrzescijańskiego światopoglądu. To nim kierowali się meżowie stanu. Także ten, ktory patronuje tej stronie prezydent Ronald Reagan. Chcemy przybliżyć przez ten portal także postaci i filozofie, które wpłynęły na owych meżów stanu. Portal skierowany jest do wszystkich, ktorzy są zmęczeni podążaniem za newsem. I ktćrzy chca zglebic wybrane problemy oczyma specjalistów i naukowców. To przede wszystkim oni są autorami tekstów zamieszczanych w Ofensywie...

Read More