Author: Prof. Paul Goble

Mały, ale ważny znak rozpadu Federacji Rosyjskiej

Staunton, 5 sierpnia   P rawie 60 lat temu wspaniały rosyjski uczony Iwan A. Kurganow opublikował na emigracji swoje dzieło “Narody Związku Sowieckiego i kwestia rosyjska”. Stwierdził w nim, że los Związku zależy bardziej od tego jak się zachowają nie-Rosjanie niż od reakcji etnicznych Rosjan. Ta teza stanowi klucz do zrozumienia sposobu w jaki rozpadł się Związek Sowiecki oraz działania sił, które rozerwą imperium, które go zastąpiło czyli Federację Rosyjską. Oznaki działania tych właśnie sił można dostrzec w treści listu, który trafił do deputowanego Dumy w Woroneżu. W liście zawarta jest prośba żeby uznać Rosjan za “naród nadający tożsamość...

Read More

Niemal milion etnicznych Kazachów wróciło do ojczyzny od 1991

Staunton, 24 lipiec O d 1991 r. niemal milion etnicznych Kazach powróciło do Kazachstanu. Stanowią już 10 procent całej populacji tego kraju. I coraz bardziej dominują nad największą tamtejszą grupą etniczną – etnicznych Rosjan – twierdzi współautorka Kułagazita Bałtabajewa najnowszego opracowania “Diaspora kazachska i repatriacja 1991-2012”. Bałtabajewa przedstawiła wiele danych statystycznych, zawartych w książce a także najnowszych z okresu ostatnich trzech lat. Według niej 952882 etnicznych Kazachów wróciło do swojej ojczyzny i przyjęło obywatelstw od 1991 do 1 stycznia 2015 r. Większość z nich wróciła z Uzbekistanu (61,5 proc.). Reszta opuściła Chiny (14,3 proc.), Mongolię (9.3 proc.), Turkmenistan (4,6...

Read More