Author: Dr Norman Bailey Dr Alexander Mirtchev

Magna Carta: Powrót. Realny, sprawdzony sposób wyjścia z kryzysu

Niedorzecznością jest podtrzymywanie “status quo” i oczekiwanie na to, że problem rozwiąże się sam albo iż kontrakt społeczny się sam zredefiniuje. Ze względu na przyspieszony rozwój społeczno-gospodarczy nie wolno pozwolić, by ewoluujący kryzys wymusił nową rzeczywistość – przekonują dwaj ekonomiści, profesorowie Alexander Mirtchev i Norman Bailey .

Read More
  • 1
  • 2