Antysemityzm brytyjskich Muzułmanów

Część Muzułmanów, którzy afirmowali antysemityzm po uzyskaniu prominentnej pozycji w życiu publicznym Wielkiej Brytanii przenosi takie postawy do wyższych sfer

Read More