Dr Rand Paul konczy swoja kampanie prezydencka. W swoim oświadczeniu przesłanym dzisiaj, 3 lutego 2016 r., do mediow Dr Paul stwierdzil:

“Miałem ogromny przywilej prowadzić kampanię prezydencką skoncentrowaną na pryncypiach. Kończę dzisiaj w miejscu, z którego rozpocząłem. Jestem chętny i gotowy do walki o sprawę wolności.”

Dr. Paul poświęci teraz całą uwagę kampanii do Senatu ze swojego stanu Kentucky.

“Jeszcze daleko do zwycięstwa. Będę niósł dalej pochodnię wolności do Senatu Stanów Zjednoczonych. Nie mogę się doczekać kiedy zdobędę przywilej reprezentowania mieszkańców Kentucky w drugiej kadencji.” – dodał w swoim oświadczeniu senator.